MOR-BARN SENTER I KOROSTEN

HISTORIE

MorBarnSenteret i Korosten i Ukraina startet opp i 2001/2. Olena, som nå er leder av senteret, hadde en visjon om å starte et senter som kunne være et alternativ til de offentlige barnehjemmene. Hun fikk støtte av Gand Videregående Skole, gjennom THK, og arbeidet kunne begynne. Nå jobber det 14 personer på senteret, og senteret har plass til rundt 50 barn.

HVA SKJER MED BARNA?

Myndighetene ber senteret om å ta seg av barn som kommer fra familier med omsorgssvikt. Barna er på senteret i opptil 9 måneder. De som er i skolealder, går på offentlig skole, mens de yngste går i «barnehage» på senteret. Alle bor på senteret. MorBarnSenteret prøver å skaffe foster- eller adopsjonfamilier. Familiene som sliter får tilbud om hjelp, så noen barn kan også flytte tilbake til sine opprinnelige familier hvis forholdene er gode nok.

JEG VIL BLI FOTBALLPROFF

Gutten møter THK med et stort smil. Han husker fotballkampen fra forrige besøk da hele guttegjengen og THK var ivrig med. Øynene er fulle av liv. Her kaller de meg bare «sjefen» sier han. Han er den eldste på senteret, og blir nok en sjef og storebror for de minste.  Øynene skjuler en tøff barndom med alkoholiserte foreldre, og et hjem som ikke var i nærheten av å kunne ta seg av barnet sitt. Ved hjelp av MorBarnSenteret klarer han seg nå bra på skolen og er snart klar for å stå på egne bein.