BIBELSKOLEN I KOROSTEN

THK har vært med å bygge opp en bibelskole i Korosten. Her utdannes pastorer, evangelister og søndagsskolelærere. Slik spres det glade budskap ut til hele Ukraina.

Bibelskolen har også en Facebook- gruppe der oppdaterte nyheter også ligger.

THK støtter Bibelskolen med et månedlig beløp.

Privatpersoner støtter elever på bibelskolen. I år (2009/2010) er det 28 elever ved skolen.

Bibelskolestudentene har stort sett hver vår, de siste årene, blitt invitert til Norge. Ta kontakt med oss om du ønsker å ha besøk av studentene, eller lurer på når de kommer til ditt distrikt. De siste årene har studentene besøkt Sørlandet, Haugalandet og Hordaland.

Bibelskolen og pinsemenigheten i Korosten flyttet i 2012 inn i nye lokaler.

Gamle, fraflyttede lokaler ble kjøpt fra en nedlagt fabrikk. Lokalene var tidligere blitt brukt som overnattingssted for ansatte på fabrikken. Bygningen var i brukbar stand, men tak, vinduer og innredning var dårlig. Det ble startet et stort renoveringsprosjekt, hvor taket fikk førsteprioritet. Deretter ble internatrom pusset opp, vinduer skiftet og kjøkken fikk en stor oppgradering.

Selve menighetssalen og klasserommene har også fått litt oppgradering. Både THK og svenske «Vinden» har bidratt både med penger og utstyr.

Bibelskolen driver både med klasseromsundervisning og fjærnundervisning