Frivillig arbeid

I THK er det om lag 100 frivillige, fordelt fra Haug i Dalane i sør og opp til Nordhordaland. Oppgavene er mange. Noen er med å lesser sekker, andre står for innsamlinger, noen strikker votter til barnehjem og andre kjører trailer til Ukraina. De frivillige tar ofte intiativ til prosjekter selv som de har lyst til å gjennomføre. Her er det bare fantasien som setter grenser! Som frivillig i THK har du muligheten til å bli bedre kjent med Ukraina og de vi samarbeider med der, både unge og gamle. THK arrangerer turer, og i tillegg har vi kontakt via internett med unge i Ukraina. Om du vil bli frivillig, ring Vidar 909 88 778 eller mail vidar@thk.no

THK trenger frivillige til blant annet å :
– arrangere innsamlinger/ møter i samarbeid med menigheter
– lesse trailer med humanitær hjelp til Ukraina
• Arrangere lotteri/basar
• Samle inn klær

MULIGHETENE ER MANGE

​Gand vgs. i Sandnes kan stå som eksempel på målrettet bistandsarbeid. De har et eget punkt i skolebrosjyren der det står; – Årlig Ukraina-aksjon. I løpet av aksjonen i 2005 vil denne skolen passere 1 million norske kroner, og vi vil da komme tilbake til en del av de pilotprosjekt de har startet – bl.a. ”Mor&Barn-senteret” I Korosten.
Vi kan også nevne skoler som Åkrehamn vgs., Ølen vgs., Bibelskolen Bildøy og en rekke andre skoler som viser stort engasjement og bruker THK-stiftelsen som aktiv medarbeider og formidler.
Også Røde Kors har funnet en mulighet gjennom THK´s nettverk, til å få kontakt med Røde Kors i Ukraina – for eksempel i Tjernobylregionen.

Sykehus og sykehjem i Norge har også bidratt til betydelige ”løft” av helsesektoren, med moderne sykehussenger, ambulanser og annet flott og moderne utstyr.
I løpet av 2004 transporterte THK-traileren utstyr fra flere ”beredskaps-sykehus” som vi ikke skulle ha på ”hemmelige beredskapslager” i Norge.
All transport, og alt arbeid med alle disse transportene, utføres av frivillig mannskap i Norge og hos mottakerne. Vil du vite mer om dette? Eller tipse oss om godt og flott utstyr som kan komme til nytte hos dem som ”trenger alt”, så kan du sende en e-mail til følgende: