HELSEVESEN

THK har gjennom en årrekke støttet det lokale helsevesentet i Ukraina, spesielt i byen Korosten. 

Det er blitt kjørt ned ambulanse, brannbiler, operasjonssaler, tannlegeklinikker, forbruksmateriell, kuvøser, senger, hjelpemidler etc. som er blitt overlevert til det lokale helsevesenet.