HUMANITÆRE HJELPESENDINGER

THK sender ca. 30 000 sekker med klær i året til de fattigste av de fattige. Det tilsvarer om lag 30 trailerlass i året. De fleste av disse sekkene går til Ukraina. Vi har også støttet flere sykehus med sengeklær, medisinsk utstyr, sykebiler, senger og mye annet sykehusmateriell. Flere frivillige har vært med på å kjøre sykebiler ned til Ukraina. Dette var biler som skulle kasseres i Norge, men disse har vært og er til stor hjelp for sykehuset bl.a. i Korosten og hele regionen.

KOMMER KLÆRNE FRAM?

Sjåførene som kjører THK-traileren til Ukraina tar seg fri fra evt. jobb og kjører uten annen lønn enn den gleden de får av å se at hjelpen kommer frem og nytter. I Korosten blir traileren losset på tollager på tollstasjonen. Her ligger lasten innelåst og plombert, mens papirer ordnes og hjelpesendingen godkjennes av myndighetene i Kiev. Når alle dokumenter er i orden, distribueres hjelpen ut via stiftelsen «Vinden av håp og kjærlighet», som ble opprettet i 2012.

Stiftelsen fordeler hjelpen ut til ulike organisasjoner. Dette er både rene humanitære organisasjoner som Røde Kors, og menigheter som driver humanitært arbeid. THK har en egen ansatt i Ukraina, Sergei Kovalchuk, som er ett av styremedlemmene i stiftelsen «Vinden av håp og kjærlighet».

THK har levert og leverer humanitær hjelp også mange andre steder i Ukraina:
Ovruch, Berdiwchev, Malin, Shostka, Kiev og Uzhgorod. Dermed når hjelpen ut til de fleste delene av landet.

BILDER FRA FAMILIER SOM FÅR SEKKER MED KLÆR

BILDER FRA HJELPESENDING MED SYKEBILER OG BRANNBILER.