HVA ER THK?

THK er en tverrkirkelig stiftelse som støtter kristent og humanitært arbeid i Øst-Europa. Vi støtter ulike prosjekter som lokalbefolkningen starter opp, alt fra barnehjem til bibelskole. Vi mener de lokale bør få sjansen til å hjelpe sitt eget folk, derfor driver ikke THK noe arbeid, vi er støttespillere.

Visjon

Stiftelsen Tro Håp Kjærlighet sin visjon er å arbeide for å spre det kristne evangelium blant våre medmennesker i Øst-Europa og Norge, bistå med humanitær hjelp og særlig støtte Bibelskolen i Korosten og de elevene som til en hver tid får undervisning ved skolen.

Mer om THK

Hvert år får fattige i Ukraina om lag 30 000 sekker med klær fra THK- trailere. Dette er brukte klær som samles inn ved hjelp av frivillige i THK.

THK samarbeider med flere organisasjoner og myndigheter i Ukraina. Dette er nødvendig for å få hjelpen ut på en god måte. Klær, medisinsk utstyr, ambulanser, brannbiler etc. blir formidlet gjennom disse kanalene for å ha best mulig oppfølging på at hjelpen kommer frem.

THK støtter mange prosjekter i Tjernobyl- området. De har vert med å bygge opp en bibelskole i Korosten. Her utdannes pastorer, evangelister og søndagsskolelærere. Slik spres det kristne budskap ut til hele Ukraina.

Mange barn i Korosten har fått den omsorgen de trengte på Mor-Barn senteret i Korosten. Dette senteret støttes av THK.

Rehabiliteringssentere for rusavhengige er blitt støttet og bygget opp av THK gjennom mangen år.

 THK støtter mange andre prosjekter og tiltak.

Kontaktinformasjon:
Postadresse:
THK, Pb 5038, 5511 HAUGESUND
Kontonr: 3310.1600608