MENIGHETEN I KOROSTEN

Bibelskolen og pinsemenigheten i Korosten flyttet i 2012 inn i nye lokaler. Gamle, fraflyttede lokaler ble kjøpt fra en nedlagt fabrikk. Lokalene var tidligere blitt brukt som overnattingssted for ansatte på fabrikken. Bygningen var i brukbar stand, men tak, vinduer og innredning var dårlig.

Først ble det samlet inn penger, slik at bygningen kunne betales. Eier er nå Pinseunionen i Ukraina. Dette var et stort løft for menigheten, men med svært stor egeninnsats og bidrag fra enkeltpersoner i Norge, ble gjelden innfridd.

Så startet et stort renoveringsprosjekt, hvor taket fikk førsteprioritet. Deretter ble internatrom pusset opp, vinduer skiftet og kjøkken fikk en stor oppgradering.
Selve menighetssalen og klasserommene har også fått litt oppgradering. Både THK og svenske «Vinden» har bidratt både med penger og utstyr. For å varme opp lokalene benyttes det vedfyrt sentralvarme. Dette fungerer svært godt. Ved skaffes gratis og er således svært økonomisk.

Den nye menigheten har over 100 registrerte medlemmer. På søndagsgudstjenestene er det ofte over 150 deltakere. Stadig blir det lagt medlemmer til menigheten, og flere kommer til tro.
Både barne- og ungdomsarbeidet drives aktivt. Ofte er det 60 -70 barn på søndagsskolen, og ungdommene samles også til egne ungdomsarrangement.