PASTORER, FORKYNNERE

THK støtter flere pastorer i Ukraina. Det er unge pastorer som har gått på Bibelskolen i Korosten eller misjonærer som også er ferdigutdannede på Bibelskolen og blir sendt til ulike deler av Ukraina. Misjonærene har som oppgave å starte nye menigheter eller forsterke menigheter som ble startet tidligere

Over: Ukrainas nye pastorer og menighetsarbeidere. Flere av elevene får støtte fra THK når de er ferdige på Bibelskolen

Også en del regionale pastorer og biskoper får støtte. Deres arbeid er å reise rundt i regionen, besøke menigheter og oppmuntre dem. Da gis det støtte till reiseutgifter, bensin og telefon.

De som får støtte er veldig takknemlig for den oppmuntring de får til å spre evangeliet til hele Ukraina.

(Orientering gitt av vår medarbeider i Korosten, Ukraina: Sergyi Kovasjok, desember 2009 )

Under kan du se bilde av pastor Kaminsky, den første pastoren i pinsemenigheten i Korosten. Les også historien om han under «Om oss- historie» og du vil bli berørt.