Trailer

THK har siden starten lagt vekt på humanitær bistand. Vi begynte med gamle busser, deretter innleigde busser og trailere. Etter hvert høstet vi erfaring, og en brukt trailer ble innkjøpt og brukt i flere år.
Flere nye trailer er anskaffet etter dette. VI kjører nå i snitt 20-30 lastebillass med hjelpesendinger i året

Godt utstyr trengs når vi kjører ca. 500 mil hver tur, til dels i områder der service for tunge kjøretøy ikke finnes ”rundt hver sving”. Alle turer kjører vi med frivillige sjåfører som kjører gratis. De tar ferie eller avspasering og kjører en 8-10 dagers tur.

Vi samarbeider også med andre organisasjoner og leier ut traileren når den ikke er i vår tjeneste.
Traileren eies av THK – og kan leies av THK. Godt vedlikehold. 90 m3 nyttelast.
Plastsekker/kartonger; 900 pr. Tur. Sykehusutstyr, hjelpemidler, osv.